Number of the records: 1  

Limited Agreement between the Interfacial Tension and Differential Capacity Data for the Polarised Water|1,2-dichloroethane Interface

 1. 1.
  0101041 - UFCH-W 20040034 RIV CH eng J - Journal Article
  Trojánek, Antonín - Lhotský, Alexandr - Mareček, Vladimír - Samec, Zdeněk
  Limited Agreement between the Interfacial Tension and Differential Capacity Data for the Polarised Water|1,2-dichloroethane Interface.
  [Omezená shoda mezi údaji o povrchová napětím a diferenciální kapacitě polarizovaného rozhraní voda/1,2-dichlorethan.]
  Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. Roč. 565, 1/2 (2004), s. 243-250. ISSN 0022-0728
  R&D Projects: GA MŠMT ME 502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : quasi-elastic laser light scattering * immiscible electrolyte solutions * differential capacity
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 2.228, year: 2004

  Quasi-elastic laser light scattering and impedance measurements at water/1,2-dichloroethane interface are used to evaluate the interfacial tension and the differential capacity, respectively, as a function of the interfacial potential difference. Over the range of the potential differences around the zero-charge potential difference, the surface charge density obtained by integration of the capacity agrees well with that obtained by derivation of the interfacial tension. However, the ratio of these two charges starts to deviate significantly from unity close to the potential window limits, where the faradaic current associated with the transfer of the supporting electrolyte ions becomes more pronounced, and where the capacity shows a remarkable enhancement. In the range of the potential differences, where the capacity data can be reliably obtained, a weak effect of the nature of the organic electrolyte on both the interfacial tension and the differential capacity is observed.

  Kvazieleastický rozptyl světla a impedanční spektroskopie byly použity k vyhodnocení povrchového napětí a diferenciální kapacity rozhraní voda/1,2-dichlorethan jako funkce mezifázového potenciálového rozdílu. V okolí potenciálového rozdílu nulového náboje byla zjištěna dobrá shoda mezi náboji určenými integrací kapacitních křivek a derivací elektrokapilárních křivek. Při vyšších hodnotách potenciálového rozdílu, zejména v oblasti nárůstu faradaického proudu přenosu iontů základních elektrolytů, však poměr těchto nábojů významně vyšší než jedna. Tyto výsledky jsou v souladu s naším předchozím pozorováním a závěry zpochybňujícími interpretaci diferenciální kapacity na základě asociace iontů, jejich specifické adsorpce případně pronikání do opačné fáze.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008511

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.