Number of the records: 1  

Magnetic resonance tracking of transplanted bone marrow and embryonic stem cells labeled by iron oxide nanoparticles in rat brain and spinal cord

 1. 1.
  0100995 - UEM-P 20043024 RIV US eng J - Journal Article
  Jendelová, Pavla - Herynek, V. - Urdzíková, L. - Růžičková, Kateřina - Kroupová, J. - Andersson, Benita - Bryja, Vítězslav - Burian, M. - Hájek, M. - Syková, Eva
  Magnetic resonance tracking of transplanted bone marrow and embryonic stem cells labeled by iron oxide nanoparticles in rat brain and spinal cord.
  [Sledování transplantovaných buněk kostní dřeně a embryonálních kmenových buněk značených nanočásticemi železa magnetickou rezonancí v mozku a míše potkana.]
  Journal of Neuroscience Research. Roč. 76, - (2004), s. 232-243. ISSN 0360-4012. E-ISSN 1097-4547
  R&D Projects: GA ČR GA304/03/1189; GA MŠMT LN00A065; GA AV ČR IPP1050128
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:MSM 11120004
  Keywords : cell transplantation * magnetic resonance
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 3.727, year: 2004

  Part I: In animals with a cortical photochemical lesion, the fate of GFP positive mouse Embryonic stem cells (GFP-ESCs) co-labeled with magnetic iron-oxide nanoparticles (Endorem) was studied. GFP_ESCs were either grafted intracerebrally into the contralateral hemisphere of adult rat brain or injected intravenously. In vivo MR imaging was used to track their fate; prussian blue staining and transmission electron microscopy confirmed the presence of iron-oxide nanoparticles inside the cells. The implanted cells were visible on MR images as a hypointense area at the injection site and in the lesion. The presence of GFP-positive and iron-containing cells was confirmed by subsequent histological staining. Part II: A review summarising results obtained in studies with rat nanoparticle-labeled bone marrow stromal cells (MSCs) implanted into rats with cortical photochemical lesios or spinal cord compresion lesion

  Část I: Sledoval se osud GFP pozitivních myších embryonálních kmenových buněk (EKB) značených nanočásticemi železa (Endoremem) transplantovaných potkanům s korovou fotochemickou lézí. EKB byly injikovány buď intracerebrálně, do kontralaterální hemisféry nebo intravenózně. Buňky byly sledovány magnetickou resonancí. Barvení berlínskou modří a elektronový mikroskop potvrdil přítomnost nanočástic železa uvnitř buněk. Implantované buňky se na NMR zobrazovaly jako hypointenzivní oblasti v okolí vpichu a léze. Přítomnost GFP pozitivních buněk a buněk obsahujících železo byla potvrzena histologicky. Část II: Přehledná část shrnující výsledky získané studiem buněk kostní dřeně značených nanočásticemi železa a implantovaných potkanům s korovou fotochemickou lézí nebo s míšní kompresní lézí
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008470

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.