Number of the records: 1  

Impacts of Renewable Sources on Power Quality in Distribution Systems

 1. 1.
  0100963 - UE-C 20043023 RIV ES eng C - Conference Paper (international conference)
  Balcells, J. - Doležal, J. - Tlustý, J. - Valouch, Viktor
  Impacts of Renewable Sources on Power Quality in Distribution Systems.
  [Vlivy obnovitelných zdrojů na kvalitu energie v distribučních systémech.]
  International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 04). Barcelona: EA4EPQ, 2004, s. 57-62. ISBN 84-607-9889-5.
  [International Conference on ICREPQ 04. Barcelona (ES), 31.03.2004-02.04.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2057301
  Keywords : dispersed generation * flicker * harmonics
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  This paper analyzes the influence of renewable sources (RS) on voltage quality in MV networks and summarizes problems considered of general interest relating to the power quality of dispersed generation. We are interested in voltage fluctuations, flicker, harmonic distortion, interharmonic distortion, and the effect of dispersed generation on ripple control signals

  Článek analyzuje vliv obnovitelných zdrojů (RS) na kvalitu energie v sítích středního napětí a sumarizuje obecně zajímavé problémy vztahující se ke kvalitě rozptýleně generované energie. Jde o kolísání napětí, fliker, harmonická zkreslení, interharmonické a efekt rozptýleně generované energie na poruchy řídicích signálů. Je rovněž zkoumán vliv rozptýleného generování energie na stabilizaci napětí, ztráty ve vedení a zkratovou impedanci
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008438

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.