Number of the records: 1  

Differential and Integral Models of TOKAMAK

 1. 1.
  0100955 - UE-C 20043015 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Mach, M. - Ulrych, B.
  Differential and Integral Models of TOKAMAK.
  [Diferenciální a integrální model TOKAMAKu.]
  New Trends in Diagnostics and Repairs of Electrical Machines and Equipments - ELEKTRO 2004. Žilina: University of Žilina, 2004 - (Pudiš, D.; Martinček, I.), s. 281-285. ISSN 1336-1376.
  [International Conference on ELEKTRO 2004 /5./. Žilina (SK), 25.05.2004-26.05.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2057903
  Keywords : differential model * integral model * TOKAMAK
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  Modeling of 3D electromagnetic phenomena in TOKAMAK with typically distributed main and additional coils is not an easy business. Evaluated must be not only distribution of the magnetic field, but also forces acting in particular coils. Use of differential methods (such as FDM or FEM) for this purpose may be complicated because of geometrical incommensurabilityof particular subregions in the investigated area or problems with the boundary conditions

  Modelování 3D elektromagnetických jevův TOKAMAKu s typicky rozloženými hlavními a vedlejšími cívkami je složitá záležitost. Určovat se musí nejen magnetické pole, ale také síly působící v jednotlivých cívkách. Použití klasických metod jako je FEM či FDM zde může být problematické z důvodu nesouměřitelnosti dílčích podoblastí a okrajových podmínek. Proto byl pro výpočet použit integrální přístup, který se jeví v tomto případě jako výhodnější
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008431

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.