Number of the records: 1  

Integral Analysis of Eddy Currents in Massive Conductors

 1. 1.
  0100944 - UE-C 20043004 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Karban, P. - Mach, M. - Ulrych, B. - Doležel, Ivo
  Integral Analysis of Eddy Currents in Massive Conductors.
  [Integrální výpočet vířivých proudů v masivních vodičích.]
  Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice /ZKwE 2004/. Poznan: Politechnika Poznanska, 2004 - (Nawrowski, R.; Warchalewska, D.), s. 135-138. ISBN 83-912306-7-8.
  [Konferencja Naukowo - Techniczna /9./. Poznan/Kiekrz (PL), 19.05.2004-21.05.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2057903
  Keywords : integral approach * skin-effect * eddy current
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  Described is an integral approach to solution of eddy current phenomena (skin-effect, proximity effect ect.) in systems of massive nonmagnetic conductors. Distribution of current densities within them is described by a system of the second-kind Fredholm integral equations. Their solution is realized using suitable numerical schemes

  Příspěvek prezentuje integrální přístup k řešení jevů spojených s vířivými proudy v nemagnetických masivních vodičích. Jejich rozložení je popsáno systémem integrálních rovnic, jež jsou řešeny numericky po převedení na vhodná číselná schémata. Metoda je ověřena porovnáním výsledků s hodnotami určenými jiným způsobem
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008420

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.