Number of the records: 1  

Potential energy surface of the cytosine dimer: MP2 complete basis set limit interaction energies, CCSD(T) correction term, and comparison with the AMBER force field

 1. 1.
  0100885 - UOCHB-X 20043073 RIV US eng J - Journal Article
  Jurečka, Petr - Šponer, Jiří - Hobza, Pavel
  Potential energy surface of the cytosine dimer: MP2 complete basis set limit interaction energies, CCSD(T) correction term, and comparison with the AMBER force field.
  [Povrch potenciální energie dimeru cytosinu: MP2 interakční energie v úplné bázi, CCSD(T) korekce a porovnání se silovým polem AMBER.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 108, - (2004), s. 5466-5471. ISSN 1520-6106. E-ISSN 1520-5207
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : cytosine dimer * ab-initio calculations * force-field
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 3.834, year: 2004

  The complete basis set (CBS) limit of the MP2 interaction energy, and the CCSD(T) correction term determined for 17 stacked and 4H-bonded structures of the cytosine dimer. Results were used as benchmark data for comparison with AMBER force-field and previous lower-level QM data

  Pro 17 disperzně vázaných a 4 vodíkově vázané struktury dimeru cytosinu byly vypočítány přesné interakční energie metodou extrapolace MP2 energie k její bázové limitě a následné korekce korelačních efektů vyššího řádu metodou CCSD(T). Na základě porovnání s těmito daty byla zhodnocena kvalita a věrohodnost předešlých výsledků získaných na nižsí úrovni přesnosti QM výpočtu a pomocí silového pole AMBER
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000016

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.