Number of the records: 1  

Exocrine gland secretions of virgin queens of five Bumblebee species (Hymenoptera: Apidae, Bombini)

 1. 1.
  0100871 - UOCHB-X 20043059 RIV DE eng J - Journal Article
  Cahlíková, L. - Hovorka, Oldřich - Ptáček, V. - Valterová, Irena
  Exocrine gland secretions of virgin queens of five Bumblebee species (Hymenoptera: Apidae, Bombini).
  [Sekrety exokrinních žláz panenských královen pěti druhů čmeláků (Hymenoptera: Apidae, Bombini).]
  Zeitschrift fuer Naturforschung. Section C: a Journal of Biosciences. Roč. 59, - (2004), s. 582-589. ISSN 0939-5075. E-ISSN 1865-7125
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : bombus * virgin queens * sex pheromone
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 0.715, year: 2004

  Secretions of three different glands (mandibular gland, labial gland, and Dufour's gland) of virgin queens of five bumblebee species (Bombus lucorum, B. lapidarius, B. hypnorum, B. pascuorum, and B. terrestris) were analysed. Around 200 compounds were identified in the secretions. The compositions of the secretions of labial and mandibular glands were species-specific. Dufour's gland of all species produced maily hydrocarbons, both saturated and unsaturated, the proportions of which differed quantitatively between the species studied

  Sekrety tří různých žláz (mandibulární, labiální a Dufourovy) panenských královen pěti druhů čmeláků (Bombus lucorum, B. lapidarius, B. hypnorum, B. pascuorum a B. terrestris) byly analyzovány. Bylo identifikováno kolem 200 látek. Složení sekretů labiálních a mandibulárních žláz bylo druhově specifické. Dufourovy žlázy všech druhů produkovaly hlavně uhlovodíky jak nasycené, tak nenasycené. Jejich zastoupení se lišilo kvantitativně mezi studovanými druhy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008355

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.