Number of the records: 1  

Dosimetry of aircraft crew exposure to ionising radiation

 1. 1.
  0100854 - UJF-V 20045111 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Lindborg, L. - Bartlett, D. T. - Beck, P. - Bottollier, J. Fr. - d'Errico, Fr. - Heinrich, W. - O'Sullivan, D. - Pelliccioni, M. - Roos, H. - Schraube, H. - Silari, M. - Tommasino, L. - Spurný, František - Wissmann, F.
  Dosimetry of aircraft crew exposure to ionising radiation.
  [Dozimetrie pro expozici posádek letadel ionizujícímu záření.]
  Neutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and Calculations. Workshop. Torino: OTTO editore, 2004, s. 147-153. ISBN 88-87503-78-8.
  [Neutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and MC Calculations. Workshop. Sweden (SE), 18.10.2001-20.10.2001]
  Grant - others:EC project(XE) FIGM-CT2000-00068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : cosmic radiation * aircrew exposure * aircrew dosimetry
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  Aircrew is now recognised as one of the most heavily exposed groups to ionising radiation. The galactic cosmic radiation that enters the atmosphere, will create secondary ionising particles, which cause the radiation dose. The most important dose components are generated by electrons, neutrons, protons, photons and muons. The European Council has issued a Directive (96/29/Euratom) that requests that the radiation dose to air crew has to be assessed by the airlines. The exposure to the galactic cosmic rays and its secondary particles at normal cruising altitudes varies during a solar cycle. It also varies with flight level and the geomagnetic position. Sometimes changes in the exposure are observed because of unpredictable solar activities. The exposure rate is therefore varying in time in a complicated way

  Posádky letadel jsou uznávány jako jedna z nejvíce ozařovaných skupin pracovníků. Galaktické kosmické záření, vstupující do atmosféry, vytvoří sekundární ionizující částice, které způsobí radiační dávku. Nejdůležitější složky dávky jsou vytvářené elektrony, neutrony, protony, fotony a mezony. Evropská komise vydala směrnici (96/29/Euratom), která požaduje, aby aerolinie tuto dávku stanovovaly a sledovaly. Expozice kosmickému záření a jeho sekundárním částicím v normálních letových hladinách se mění v závislosti na slunečním cyklu. Rovněž se mění v závislosti na výšce letu a geomagnetické poloze. Bylo vypozorováno, že expozice se občas mění vlivem nepředvídatelné sluneční aktivity. Míra expozice se proto mění v čase složitým způsobem
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008340

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.