Number of the records: 1  

Response of thermoluminescent detectors to charged particles and to neutrons

 1. 1.
  0100852 - UJF-V 20045109 RIV US eng J - Journal Article
  Spurný, František
  Response of thermoluminescent detectors to charged particles and to neutrons.
  [Odezva termoluminiscenčních detektorů k nabitým částicím a neutronům.]
  Radiation Measurements. Roč. 38, spec. iss. (2004), s. 407-412. ISSN 1350-4487. E-ISSN 1879-0925
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : TLD * charged particles * neutrons
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Impact factor: 0.664, year: 2004

  Thermoluminescent detectors (TLDs) are widely used for the dosimetry of photons and electrons. They are less used for the radiation with higher linear energy transfer (LET). One of the reasons for that is that their TL relative efficiency decreases for the most of them with increasing LET

  Termoluminiscenční detektory (TLDs) jsou široce používány pro dozimetrii fotonů a elektronů. Jsou méně užívány pro záření s vyšším lineárním přenosem energie (LET). Jeden z důvodů je to, že jejich TL relativní účinnost klesá pro většinu z nich se vzrůstem LET
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008338

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.