Number of the records: 1  

Czech results at criticality dosimetry intercomparison 2002

 1. 1.
  0100849 - UJF-V 20045098 RIV GB eng J - Journal Article
  Spurný, František - Trousil, J.
  Czech results at criticality dosimetry intercomparison 2002.
  [České výsledky v rámci mezinárodního srovnání havarijních dozimetrů v r. 2002.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 110, 1-4 (2004), s. 455-458. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : personal dosimetry * thermoluminescent detectors * individual dosimeters
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Impact factor: 0.617, year: 2003

  Two criticality dosimetry systems were tested by Czech participants during the intercomparison held in Valduc, France, June 2002. The first consisted of the thermoluminescent detectors (TLDs) (Al-P glasses) and Si-diodes as passive neutron dosemeters. Second, it was studied to what extent the individual dosemeters used in the Czech routine personal dosimetry service can give a reliable estimation of criticality accident exposure. It was found that the first system furnishes quite reliable estimation of accidental doses. For routine individual dosimetry system, no important problems were encountered in the case of photon dosemeters (TLDs, film badge). For etched track detectors in contact with the 232Th or 235U-Al alloy, the track density saturation for the spark counting method limits the upper dose at ~1 Gy for neutrons with the energy >1 MeV

  Dva havarijní dozimetrické systémy byly českými účastníky testovány během společného srovnávání ve Valduc, Francie, červnu 2002. První obsahoval termoluminiscenční detektory TLD a Si-diody jako pasivní neutronové dozimetry. Za druhé, bylo studováno do jaké míry mohou individuální dozimetry používané v ČR v rutinní osobní dozimetrii poskytnout spolehlivý odhad havarijního ozáření. Bylo zjištěno, že první systém dává spolehlivé odhady havarijní expozice. Pro rutinní individuální dozimetrický systém nebyly shledány žádné důležité problémy v případě fotonového dozimetru (TLD, film). Pro detektory stop v kontaktu s 232Th nebo 235 U-Al slitiny, nasycení hustoty stopy pro počítání jiskrovou metodou omezuje horní dávku pro neutrony s energií >1 MeV na ~1 Gy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008335

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.