Number of the records: 1  

Analysis of synthetic derivatives of peptide hormones by capillary zone electrophoresis and micellar electrokinetic chromatography with ultraviolet-absorption and laser-induced fluorescence detection

 1. 1.
  0100800 - UOCHB-X 20043025 RIV NL eng J - Journal Article
  Šolínová, Veronika - Kašička, Václav - Koval, Dušan - Barth, Tomislav - Ciencialová, Alice - Žáková, Lenka
  Analysis of synthetic derivatives of peptide hormones by capillary zone electrophoresis and micellar electrokinetic chromatography with ultraviolet-absorption and laser-induced fluorescence detection.
  [Analýza syntetických derivátů peptidových hormonů kapilární zónovou elektroforézou a micelární elektrokinetickou chromatografií s UV absorpční a laserem indukovanou fluorescenční detekcí.]
  Journal of Chromatography-B. Roč. 808, č. 1 (2004), s. 75-82. ISSN 0378-4347
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/1467; GA ČR GA203/03/0716; GA AV ČR IBS4055006
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : derivatization * insulin * peptides
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 2.176, year: 2004

  Capillary zone electrophoresis (CZE) and micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were used for the analysis of new synthetic derivatives of hypophysis neurohormones - vasopressin and oxytocin, and pancreatic hormone - human insulin (HI) and its octapeptide fragment

  Kapilární zónová elektroforéza (CZE) a micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) byly použity k analýze nově syntetizovaných derivátů hypofyzárních neurohormonů - vasopressinu a oxytocinu, a pankreatického hormonu - lidského inzulínu (HI) a jeho oktapeptidového fragmentu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008288

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.