Number of the records: 1  

Local determination of weak anisotropy parameters from walkaway VSP qP-wave data in the Java Sea region

 1. 1.
  0100752 - GFU-E 20040021 RIV CZ eng J - Journal Article
  Gomes, E. - Zheng, Xuyao - Pšenčík, Ivan - Horne, S. - Leaney, S.
  Local determination of weak anisotropy parameters from walkaway VSP qP-wave data in the Java Sea region.
  [Lokální určování parametrů slabé anizotropie z dat P vln naměřených při vertikálním seismickém profilování (VSP) v oblasti Javského moře.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 48, č. 1 (2004), s. 215-231. ISSN 0039-3169. E-ISSN 1573-1626
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3012309; GA AV ČR KSK3012103
  Grant - others:CHJFSS(CN) No.103021
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : weak anisotropy * qP waves * walkaway VSP
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 0.447, year: 2004

  The inversion scheme is applied to the walkaway VSP data collected in the Java Sea region. The goal is a local determination of parameters of the medium surrounding the borehole receiver array. The inversion scheme is based on linearized equations expressing qP-wave slowness and polarization vectors in terms of weak anisotropy parameters.

  Obrácená úloha je aplikována na data naměřená při VSP v oblasti Javského moře. Cílem je lokální určení parametrů prostředí v okolí přijímačů umístěných ve vrtu. Obrácená úloha je založena na linearizovaných rovnicích svazujících vektory pomalosti a polarizacni vektory P vln s parametry slabé anizotropie
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008244

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.