Number of the records: 1  

Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media

 1. 1.
  0100751 - GFU-E 20040020 RIV CZ eng J - Journal Article
  Vavryčuk, Václav
  Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media.
  [Přibližné podmínky pro existenci triplikace v příčně izotropním prostředí.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 48, č. 1 (2004), s. 187-198. ISSN 0039-3169. E-ISSN 1573-1626
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3012309; GA AV ČR KSK3012103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : seismic waves * off-axis triplication * tranversely isotropic media
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 0.447, year: 2004

  The presented approximate formulas yield a critical value of anisotropy parameter sigma, for which an incipient off-axis SV-wave triplication occurs in transversely isotropic media. The formulas are simple but approximate the exact solution with a high accuracy. The best results are obtained using the third-order approximation

  Odvozené přibližné vzorce vyčíslují kritickou hodnotu anizotropního parametru sigma, pro kterou nastává triplikace vlny SV v příčně izotropním prostředí. Vzorce jsou jednoduché a aproximují přesné řešení s vysokou přesností. Nejvyšší přesnosti je dosaženo pro přiblížení třetího řádu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008243

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.