Number of the records: 1  

Special issue devoted to anisotropy. Preface

 1. 1.
  0100750 - GFU-E 20040019 RIV CZ eng J - Journal Article
  Pšenčík, Ivan (ed.)
  Special issue devoted to anisotropy. Preface.
  [Speciální číslo věnované anisotropii. Preface.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 48, č. 1 (2004), i. ISSN 0039-3169. E-ISSN 1573-1626
  R&D Projects: GA AV ČR KSK3012103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : seismic wave propagation * seismic anisotropy * anisotropic media
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 0.447, year: 2004

  This special issue is dedicated to several selected aspects of seismic wave propagation in anisotropic media. Most of the papers deal with forward and inverse modelling of seismic wavefields based on various types of high-frequency asymptotics. The papers are prevailingly original contributions.

  Toto speciální číslo je věnováno několika vybraným aspektům šíření seismických vln v anizotropních prostředích. Většina článků je věnována přímým a obráceným seismickým úlohám založeným na různých typech vysokofrekvenčních asymptotik. Jedná se většinou o originální příspěvky
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008242

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.