Number of the records: 1  

Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from late Turonian of central Europe

 1. 1.
  0100732 - GFU-E 20040001 RIV US eng J - Journal Article
  Laurin, Jiří - Uličný, David
  Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from late Turonian of central Europe.
  [Faktory řídící mělkovodní hemipelagický systém v sousedství klastické zdrojové oblasti: příklad z pozdního turonu střední Evropy.]
  Journal of Sedimentary Research. Roč. 74, č. 5 (2004), s. 697-717. ISSN 1527-1404. E-ISSN 1938-3681
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0629; GA AV ČR IAA3111501; GA AV ČR KJB3012310
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : Bohemian Cretaceous Basin * hemipelagic carbonate system * sedimentary rhythms
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Impact factor: 1.323, year: 2004

  This study interprets the controls on cyclic and secular changes in a shallow-water hemipelagic system of the Bohemian Cretaceous Basin using spatial and temporal changes in facies and geometries of the hemipelagic succesion and correlation of the hemipelagic cycles with the coeval nearshore siliciclastic sequences

  Tato práce interpretuje kauzální mechanizmy cyklických a sekulárních změn v mělkovodním hemipelagickém sedimentárním systému české křídové pánve na základě prostorových a časových změn facií a geometrií hemipelagického sledu a s využitím korelace hemipelagických cyklů s příbřežními klastickými cykly
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008224

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.