Number of the records: 1  

Contribution of powder diffraction for structure refinements of aperiodic misfit cobalt oxides

 1. 1.
  0100702 - FZU-D 20040425 RIV GB eng J - Journal Article
  Grebille, D. - Lambert, S. - Bourée, F. - Petříček, Václav
  Contribution of powder diffraction for structure refinements of aperiodic misfit cobalt oxides.
  [Přispěvek práškové difrakce k upřesnění struktur aperiodických kompozitních oxidů kobaltu.]
  Journal of Applied Crystallography. Roč. 37, - (2004), s. 823-831. ISSN 0021-8898. E-ISSN 1600-5767
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : crystal structure analysis * modulated crystals * Rietveld refinement
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 3.534, year: 2004

  Recently developed tools for structure refinements of aperiodic systems using powder diffraction data (in the JANA20 00 package) have proved their efficiency, in particular a specific complements to previous single-crystal structure refinements

  Byla prokázána efektivnost nedávno vytvořených programových nástrojů (součást JANA2000 balíčku) pro upřeňování struktur aperiodických systémů z práškových dat. Zvláště pak jako specifický doplněk dříve provedeného upřesnění struktur z monokrystalu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000007

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.