Number of the records: 1  

Coercive properties of epitaxial magnetic garnet films after heat treatment in reducing atmosphere

 1. 1.
  0100679 - FZU-D 20040402 RIV DE eng J - Journal Article
  Vértesy, G. - Tomáš, Ivan
  Coercive properties of epitaxial magnetic garnet films after heat treatment in reducing atmosphere.
  [Koercitivní vlastnosti epitaxiálních granátových vrstev po tepelném zpracování v redukční atmosféře.]
  Physica Status Solidi C. Roč. 1, č. 7 (2004), s. 1800-1804. ISSN 1610-1634
  R&D Projects: GA AV ČR KSK1010104
  Keywords : domain wall pinning * magnetic garnet * defects
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  The domain wall pinning field of epitaxial magnetic rare earth garnet film was modified in certain temperature range by annealing in a reducing atmosphere at temperature as low as 600oC. The result is successfully analyzed on the assumption existence of two mutually independent wall-pinning sets of material defects

  Koercitivní pole (pinning-field) doménových stěn v tenkých vrstvách epitaxiálních magnetických granátů bylo v jisté teplotní oblasti modifikováno žíháním vzorků v redukční atmosféře při teplotách i tak nízkých jako 600oC. Výsledek byl úspěšně analyzován na základě předpokladu, že ve vzorcích existují dva vzájemně nezávislé soubory stěnových koercitivních defektů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008176

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.