Number of the records: 1  

Detection of cellulolytic bacteria from the human colon

 1. 1.
  0100600 - UZFG-Y 20043019 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kopečný, Jan - Hajer, J. - Mrázek, Jakub
  Detection of cellulolytic bacteria from the human colon.
  [Stanovení celulolytických bakterií v tlustém střevě člověka.]
  Folia Microbiologica. Roč. 49, č. 2 (2004), s. 175-177. ISSN 0015-5632. E-ISSN 1874-9356
  R&D Projects: GA ČR GA525/02/0402
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5045916
  Keywords : cellulolytic bacteria * human colon
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 1.034, year: 2004

  The main representatives of bacteria in the human colon were estimated by specific PCR and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). Dominating in both cases were species of Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides, Faecalibacterium and Eubacterium. Simultaneously, cellulolytic bacteria were isolated from the human feces. The biggest proportion was represented by ruminococcus-like isolates. Their presence was confirmed by both PCR and DGGE methods. The latter one was able to give more comprehensive data about the composition of bacterial population in the human colon chyme

  S pomocí PCR specifických primerů a denaturační gradientové elektroforézy (DGGE) byly stanoveny hlavní skupiny bakterií ve stolici člověka. V obou případech byly dominantní druhy rodů Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides, Faecalibacterium a Eubacterium. Současně byly izolovány ze stolice celulolytické bakterie. V převážné většině se jednalo o kokoidní buňky podobné ruminokokům. Přítomnost ruminokoků byla prokázána jak pomocí PCR, tak i DGGE. Gradientová elektroforéza poskytovala komplexnější data o složení bakteriální populace v trávevnině
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008098

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.