Number of the records: 1  

Přístup členských zemí EU k pojetí a rozsahu škod na životním prostředí a k jejich kvantifikaci

 1. 1.
  0100580 - NHU-N 20043041 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošovská, Eva
  Přístup členských zemí EU k pojetí a rozsahu škod na životním prostředí a k jejich kvantifikaci.
  [EU member states' approach to the conception and extent of environmental damage and to its quantification.]
  EKO VIS MŽP ČR: Informační zpravodaj. Roč. 9, č. 2 (1999), s. 5-27. ISSN 1210-5244
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : EU member states * conception and extent of environmental damage
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.env.cz/ris/visdn.nsf/0/26a76c9d1b12a7a0c1256bb3002b4021/$FILE/Eko99_02.pdf

  Cílem studie je kritická analýza přístupů jednotlivých členských států EU ke škodám na životním prostředí, u nichž je možno definovat jak jejich věcnou podstatu, tak jejich původce a poškozenou stranu a k jejich kvantifikaci.

  Target of the study is critical analysis of EU member states aproaches to environmental damages - where is possible to define their material substance, author and aggrieved party - and to quantification of the damages.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008079

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.