Number of the records: 1  

Self-sustained large-scale flow in turbulent cryogenic convection

 1. 1.
  0100524 - FZU-D 20040380 RIV US eng J - Journal Article
  Niemela, J. J. - Skrbek, Ladislav - Sreenivasan, K. R. - Donnelly, R. J.
  Self-sustained large-scale flow in turbulent cryogenic convection.
  [Samovolně vznikající proudění na velkém délkovém měřítku v kryogenní turbulentní konvekci.]
  Journal of Low Temperature Physics. Roč. 126, 1/2 (2002), s. 297-302. ISSN 0022-2291. E-ISSN 1573-7357
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : thermal convection * turbulence * cryogenic
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Impact factor: 1.139, year: 2002

  Turbulence convection is studied in a cell filled with cryogenic helium gas. At high Rayleigh numbers a large-scale persists and has a size comparable to the container. We study this feature in an apparatus of aspect ratio unity

  Turbulentní konvekce je studována v kryogenním heliovém plynu. Při vysokých Rayleighových číslech jsou velká měřítka dosahující až rozměru kontejneru zachována, jak vyplývá ze studia tohoto jevu v kontejneru se čtvercovým průřezem
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008024

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.