Number of the records: 1  

Superhard Mo-Al-Ni films composed of grains with different crystallographic orientations and/or lattice structures

 1. 1.
  0100490 - FZU-D 20040346 RIV KR eng J - Journal Article
  Musil, Jindřich - Stadnik, T. - Čerňanský, Marian
  Superhard Mo-Al-Ni films composed of grains with different crystallographic orientations and/or lattice structures.
  [Supertvrdé Mo-Al-Ni vrstvy, složené ze zrn s rozdílnými kristalografickými orientacemi a/nebo mřížkovými strukturami.]
  Journal of Korean Institut of Surface Engineering. Roč. 36, č. 1 (2003), s. 22-26. ISSN 1225-8024
  R&D Projects: GA MŠMT ME 529
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914; CEZ:MSM 235200002
  Keywords : Mo-Al-N film * hardness * structure * grain size * mixture of grains
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  This short communication reports on the experiment which demonstrates that superhard nanostructured films with hardness of about 40GPa and greater can be composed not only of two or more nanocrystalline and/or amorphous phases of different materials, as it is in the case of nanocomposite coatings

  Krátké sdělení informuje o experimentu, který ukazuje, že supertvrdé nanostrukturní vrstvy s tvrdostí kolem 40 GPa a více mohou být složeny ne jenom ze dvou a více nanokrystalických a/nebo amorfních fází různých materiálů, jak je to v případě nanokompozitních povlaků, ale také mohou být tvořeny směsí malých (< 10 nm) nanokrystalických zrn téhož materiálu s rozdílnými krystalografickými orientacemi a/nebo mřížkovými strukturami. To otvírá nové možnosti vývoje pokročilých nanostrukturních materiálů se zlepšenými fyzikálními a funkčními vlastnostmi
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007991

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.