Number of the records: 1  

Energy transfer to the Ce.sup.3 +./sup. centers in Lu.sub.3./sub.Al.sub.5./sub.O.sub.12./sub.:Ce scintillator

 1. 1.
  0100482 - FZU-D 20040338 RIV DE eng J - Journal Article
  Nikl, Martin - Mareš, Jiří A. - Solovieva, Natalia - Hybler, Jiří - Voloshinovskii, A. - Nejezchleb, K. - Blažek, K.
  Energy transfer to the Ce3 + centers in Lu3Al5O12:Ce scintillator.
  [Přenos energie k Ce3 + centrům v scintilátorech Lu3Al5O12:Ce.]
  Physica Status Solidi A. Roč. 201, č. 7 (2004), s. R41-R44. ISSN 0031-8965
  R&D Projects: GA ČR GA202/01/0753
  Grant - others:NATO(XX) SfP 973510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : energy transfer * luminescence spectra * Lu 3 Al 5 O 12 * Ce scintillator
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.860, year: 2004

  Luminescence spectra and scintillation decay steady-state and pulsed X-ray excitations, respectively, are presented for undoped and Ce-doped Lu3Al5O12 single crystals at room temperature. The energy transfer from the trapped excitation state towards the Ce3 + centers appears rather inefficient

  Jsou představené radioluminiscenční spektra a scintilační dosvity s pulsačním rentgenovým buzením pro nedotované a Ce-dotované Lu3Al5O12 monokrystaly při pokojové teplotě. Přenos energie ze zachyceného excitovaného stavu k Ce3 + centrům připadá docela neefektivní
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007983

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.