Number of the records: 1  

Time-domain terahertz study of defect formation in one-dimensional photonic crystals

 1. 1.
  0100470 - FZU-D 20040326 RIV US eng J - Journal Article
  Němec, Hynek - Kužel, Petr - Garet, F. - Duvillaret, L.
  Time-domain terahertz study of defect formation in one-dimensional photonic crystals.
  [Studium vzniku defektních hladin v jednodimenzionálních fotonických krystalech pomocí časové terahertzové spektroskopie.]
  Applied Optics. Roč. 43, č. 9 (2004), s. 1965-1970. ISSN 0003-6935
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : terhertz spectroscopy * photonic structure * reflectance phase * twinning defect
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.799, year: 2004

  One-dimensional photonic crystals composed of silicon and air layers with and without twinning defect are studied by means of terahertz time-domain transmission and reflection spectroscopy. It is shown and experimentally demonstrated that the defect level position is controlled by the reflectance phase of the twins

  Jednodimenzionální fotonické krystaly složené z periodického uspořádání vrstvev křemíku a vzduchu s defektem tvořeným dvojčatovou hranicí jsou studovány pomocí časové terahertzové transmisní a reflexní spektroskopie. Je teoreticky ukázáno a experimentálně ověřeno, že pozice defektních hladin je určená fází reflektance jednotlivých dvojčat
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007972

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.