Number of the records: 1  

Micromechanics modelling of NiTi polycrystalline aggregates transforming under tension and compression stress

 1. 1.
  0100456 - FZU-D 20040312 RIV NL eng J - Journal Article
  Novák, Václav - Šittner, Petr
  Micromechanics modelling of NiTi polycrystalline aggregates transforming under tension and compression stress.
  [Mikromechanické modelování NiTi polykrystalického agregátu při tahovém a tlakovém napětí.]
  Materials Science and Engineering A Structural Materials Properties Microstructure and Processing. Roč. 378, - (2004), s. 490-498. ISSN 0921-5093. E-ISSN 1873-4936
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : shape memory alloys(SMA) * martensitic phase transformation * micromechanics modelling
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.445, year: 2004

  An earlier developed micromechanical model is further elaborated and developed on the basis of detailed knowledge of single crystal behaviours in uniaxial stress-strain-temperature tests. It captures polycrystal thermomechanical responses due to multiple deformation mechanisms derived from martensitic transitions. Unique information on the redistribution of stresses, strains and phase fractions among orientated grains and phases of the transforming polycrystal is obtained

  Dříve vyvinutý mikromechanický model je dále rozvinut na základě podrobných znalostí chování monokrystalů při jednoosých testech napětí-deformace-teplota. Zachycuje termomechanickou odezvu polykrystalu rozmanitými deformačními mechanismy odvozenými od martensitických přechodů. Umožňuje získat jedinečné informace o přerozdělení napětí, deformace a podílu fází mezi orientovanými zrny transformujícího polykrystalu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007958

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.