Number of the records: 1  

HOle burning study of cyanobacterial Photosystem II complexes differing in the content of small putative chlorophyll-binding proteins

 1. 1.
  0100433 - MBU-M 20040122 RIV NL eng J - Journal Article
  Dědic, R. - Promnares, K. - Pšenčík, J. - Svoboda, A. - Kořínek, M. - Tichý, Martin - Komenda, J. - Funk, C. - Hála, J.
  HOle burning study of cyanobacterial Photosystem II complexes differing in the content of small putative chlorophyll-binding proteins.
  [Studie komplexů fotosystému II lišících se obsahem malých proteinů potenciálně vázajících chlorofyl, pomocí spektroskopie hole-burning.]
  Journal of Luminescence. Roč. 107, - (2004), s. 230-235. ISSN 0022-2313. E-ISSN 1872-7883
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A141
  Keywords : cyanobacteria * holc burning
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 1.684, year: 2004

  This contribution presents low-temperature absorption, both broad-band and site-selective excited fluorescence.

  Článek obsahuje nízkoteplotní absorpční, fluorescenční a hole-burningová spektra komplexů fotosystému II z kmenů sinice Synechocystis sp. PCC 6803 bez fotosystému I, které se liší obsahem malých proteinů potenciálně vázajících chlorofyl (Scps). Tyto proteiny jsou homologní se světlosběrným komplexem vyšších rostlin. Získaná data jsou v souladu s hypotézou, že Scps váží chlorofyl a navíc, hole-burningová spektra, umožňující získat informaci o rychlosti přenosu excitační energie, naznačila zrychlení tohoto procesu v komplexech s navázanými Scps. Jedním z vysvětlení je rychlé zhášení energie spojené s přítomností Scps.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007935

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.