Number of the records: 1  

Proteolyze of the protein that results higher molecular weight forms: bad joke or a problem soved by mass spectrometry?

 1. 1.
  0100430 - MBU-M 20040119 RIV HU eng C - Conference Paper (international conference)
  Sulc, M. - Osička, Radim - Šebo, Peter - Havlíček, Vladimír
  Proteolyze of the protein that results higher molecular weight forms: bad joke or a problem soved by mass spectrometry?
  [Proteolýza proteinů, která vede k formám o vyšší molekulární váze: špatný vtip nebo problém řešený hmotnostní spektrometrií ?]
  Informal Meeting on Mass Spectrometry /22./. Tokaj, 2004, s. 51-52.
  [Informal Meeting on Mass Spectrometry /22./. Tokaj (HU), 02.05.2004-06.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA310/02/1448
  Keywords : sds-page * psd * hmw
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Colitis was present only in conventional SCID mice and mice colonized with defined cocktail microflora plus segmented filamentous bacteria (SFB). Altered tight junctions (TJs) structure was detect histochemically in colitic mice using antibodies against ZO-1 proteins. Structural changes of TJs was important feature of intestinal inflammation.

  Kolitida byla přítomna pouze u konvenčních SCID myší a SCID myší kolonizovanýcých definovaným kokteilem mikroflory s přídavkem segmentovaných flamentozních bakterií (SFB). Struktura těsných spojů mezi enterocyty (TJs) byla u myší s kolitidou změněna a to bylo stanoveno použitím protilátek proti ZO-1 proteinu. Strukturální změny TJs byly důležité pro vznik kolitidy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007932

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.