Number of the records: 1  

The relationship between the modular structure of eucaryotic-like serine/threonine protein kinase StkP of Streptococcus pneumoniae and its function

 1. 1.
  0100409 - MBU-M 20040098 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Pallová, Petra - Přenosilová, Lenka - Nováková, Linda - Branny, Pavel
  The relationship between the modular structure of eucaryotic-like serine/threonine protein kinase StkP of Streptococcus pneumoniae and its function.
  [Vztah mezi modulární strukturou serin/threonin proteinkinasy eukaryontního typu StkP z Streptococcus pneumoniae a její funkcí.]
  European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases /14./. Praha, 2004, s. 522.
  [European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases /14./. Praha (CZ), 01.05.2004-04.05.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903
  Keywords : stkp * ser/thr
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  In order to determine a cellular localization of protein kinase StkP we prepared its epitope-labelled form expressed in S. pneumoniae. The full-length form of StkP was detected with monoclonal antibody in the membrane fraction. In vitro autophosphorylation assays confirmed this finding and phosphorylated product of corresponding mass was detected in the membranes. These results clearly showed that StkP is a membrane-associated protein.

  Byla určena buněčná lokalizace proteinkinasy StkP pomocí integrace do genomu S. pneumoniae jejího genu označeného epitopem. Nativní forma StkP byla detekována monoklonální protilátkou v membránové frakci. Tento výsledek byl ověřen in vitro autofosforylací a fosforylovaný produkt odpovídající velikosti byl detekován v membránách.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007911

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.