Number of the records: 1  

T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století

 1. 1.
  0100283 - FLU-F 20040058 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Řezníková, Lenka
  T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století.
  [T. G. Masaryk an the Controversy on the Historicism in the Czech Literature at the Turn of 19th Century.]
  T. G. Masaryk a literatura. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2003, s. 41-56.
  [T. G. Masaryk a literatura /10./. Hodonín (CZ), 06.11.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA409/02/1159
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : historicism * czech literature at the turn of 19th century * T. G. Masaryk
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Studie hledá souvislosti mezi inovacemi historických reprezentací v české literatuře kolem roku 1900 a aktivitami T. G. Masaryka. Z tohoto hlediska analyzuje tzv. literární generaci devadesátých let jako autoidentifikační imagined community, při jejímž formování sehrála jednu z klíčových rolí Masarykova účast na sporu o RKZ (1886) a jeho kritika tzv. historismu (90. léta).

  The study outlines connections between innovations of historical representations in the Czech literature around 1900 and the activities of T. G. Masaryk. From this point of view, it analyses the so-called "literary generation of the 1890s" as an self-identification imagined community, and the key role which Masaryk's participation in the controvery on Manuscript of Dvůr Králové (1886) played in its construing.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007787

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.