Number of the records: 1  

Electronic transient processes and optical spectra in quantum dots for quantum computing

 1. 1.
  0100148 - FZU-D 20040128 RIV US eng J - Journal Article
  Král, Karel - Zdeněk, Petr - Khás, Zdeněk
  Electronic transient processes and optical spectra in quantum dots for quantum computing.
  [Elektronické přechodové procesy a optická spectra v kvantových tečkácgh pro kvantové počítání.]
  IEEE Transactions on Nanotechnology. Roč. 3, č. 1 (2004), s. 17-25. ISSN 1536-125X. E-ISSN 1941-0085
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1010113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : depopulation * electronic relaxation * optical spectra * quantum dots * self-assembled quantum dots * upconversion
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 3.176, year: 2004

  The origin of electronic up-conversion into wetting layer states in dense quantum dot systems is analysed

  Je analyzován původ elektronové up-konverze do stavů smáčecí vrstvy v hustých systémech kvantových teček
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007654

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.