Number of the records: 1  

Image analysis and statistical evaluation of two-dimensional human eye retina images of healthy and glaucomatous eyes

 1. 1.
  0100114 - FZU-D 20040094 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Pluháček, , F. - Pospíšil, Jaroslav
  Image analysis and statistical evaluation of two-dimensional human eye retina images of healthy and glaucomatous eyes.
  [Obrazová analýza a statistické vyhodnocení dvourozměrných obrazů lidské oční sítnice zdravých a glaukomových očí.]
  Wave and Qantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE The International Society for Optical Engineering, 2003 - (Zajac, M.; Masajada, J.), s. 308-315. SPIE - The International Society for Optical Engineering., 5259. ISBN 0-8194-5146-0. ISSN 0277-786X.
  [Polish-Czech-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /13./. Krzyzowa (PL), 09.09.2002-13.09.2002]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : glaucoma * diagnostics method * pallor * image analysis * statistical evaluation
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  In this paper, a new automatic glaucoma diagnostics method which enables to determine the probability of glaucom occurrence in a dtudied eye is described. This method is based on the computer image analysis of two-dimensional images of the blind spot of the human eye retina and on the successive statistical evaluation of the obtained data

  V článku je popsána nová automatická metoda pro diagnostiku glaukomu, která umožňuje určení pravděpodobnosti výskytu glaukomu ve studovaném oku. Tato metoda je založena na počítačové obrazové analýze dvourozměrných obrazů slepé skvrny lidské oční sítnice a na následném statistickém vyhodnocení získaných dat
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007620

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.