Number of the records: 1  

Performance of Ar.sup.+./sup.-milled Ti:sapphire rib waveguides as single transverse-mode broadband fluorescence sources

 1. 1.
  0100108 - FZU-D 20040088 RIV US eng J - Journal Article
  Grivas, Ch. - Shepherd, D. P. - May-Smith, T. C. - Eason, R. W. - Pollnau, M. - Crunteanu, A. - Jelínek, Miroslav
  Performance of Ar+-milled Ti:sapphire rib waveguides as single transverse-mode broadband fluorescence sources.
  [Ti:safírového žebrový vlnovod jako zdroj transverzálně jednomódového širokopásmového fluorescenčního zdroje připraven rýhováním Ar+ ionty.]
  IEEE Journal of Quantum Electronics. Roč. 39, č. 3 (2003), s. 501-507. ISSN 0018-9197. E-ISSN 1558-1713
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : laser deposition * waveguides * thin films * Ti:sapphire * waveguide laser
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 2.716, year: 2003

  Rib waveguide have been fabricated in pulsed-laser-deposited Ti:sapphire layers using photolithographic pattering and subsequent Ar+-beam milling. Fluorescence output powers up to 300µW have been observed from the ribs following excitation by a 3-W multilline argon laser. Mode intensity profiles show high optical confinement nad the measured beam propagation factors Mx2 and My2 of 1.12 and 1.16 respectively indicate single transverse-mode fluorescence emission

  Žebrový vlnovod byl připraven z vrstev vytvořených pulsní laserovou depozicí Ti:safírových vrstev pomocí fotolitografického vzorování a následného leptání Ar+ ionty. Z takto vytvořeného vlnovodu byl pozorován fluorescenční výstup až 300µW při excitaci Ar laserem ve více frekvenčním režimu s výkonem 3 W. Módový profil intensity ukázal vysoce uzavřený optický svazek s propagační faktory Mx2 and My2 1.12 a 1.16 respektive j indikuje transverzálně jednomódovou fluorescenční emisi
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007614

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.