Number of the records: 1  

Properties of Er-doped layers grown from Er:YAG(YAP) crystalline targets by sub-picosecond laser deposition

 1. 1.
  0100094 - FZU-D 20040072 RIV DE eng J - Journal Article
  Jelínek, Miroslav - Klini, A. - Oswald, Jiří - Studnička, Václav - Fotakis, C. - Macková, Anna
  Properties of Er-doped layers grown from Er:YAG(YAP) crystalline targets by sub-picosecond laser deposition.
  [Vlastnosti Er-dopovaných vrstev připravených z Er:YAG(YAP) krystalových terčů pomocí sub-pikosekundové laserové depozice.]
  Laser Physics Letters. Roč. 1, č. 5 (2004), s. 248-252. ISSN 1612-2011. E-ISSN 1612-202X
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1010110; GA MŠMT LN00A015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : laser ablation * thin films * waveguide laser * crystallinity * luminescence
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Thin YAG and YAP films doped with Er contentwere grown by sub-picosecond (450 fs) KrF laser deposition from crystalline Er:YAG and Er:YAP laser rods. The influence of laser power density, substrate temperature, Target-substrate distance and deposition ambient atmosphere was studied. Results of morphological compositional, structural and luminescence analysis are presented

  Tenké vrstvy YAG a YAP dopované Er byly připraveny laserovou depozicí s použitím sub-pikosekundového (450 fs) KrF laseru z krystalických Er:YAG a Er:YAP terčů. Byl studován vliv hustoty výkonu, teploty podložky, vzdálenosti terč-podložka a atmosféry v depoziční komoře na morfologii, složení, strukturu a luminiscenční vlastnosti
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007600

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.