Number of the records: 1  

Comparision of mid infrared lasers effect on ureter tissue

 1. 1.
  0100049 - FZU-D 20040025 RIV DE eng J - Journal Article
  Jelínková, H. - Köhler, O. - Němec, M. - Koranda, P. - Šulc, J. - Kubeček, V. - Drlík, P. - Miyagi, M. - Shi, Y. W. - Matsuura, Y. - Kokta, M. R. - Hrabal, P. - Jelínek, Miroslav
  Comparision of mid infrared lasers effect on ureter tissue.
  [Porovnání efektu laserů v střední infračervené oblasti na močovodní tkáň.]
  Laser Physics Letters. Roč. 1, č. 3 (2004), s. 143-146. ISSN 1612-2011. E-ISSN 1612-202X
  R&D Projects: GA MŠMT ME 523
  Institutional research plan: CEZ:MSM 210000012
  Keywords : urology * ureter * solid state lasers * Er:YAG * CTE:YAG * CTG:YAG * Tm:YAG * hollow waveguide
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  The objective of thisstudy was to investigate and compare the ablation effect of selected mid-infrared laser radiations on human ureter tissue;an attestation of perforation possibilitz of the ureter wall by these types of lasers and investigation of basic interaction characteristic with its surface and deep structure

  Náplň této studie je zkoumat a porovnat ablační efekt záření vybraných laserů v střední infrařervené oblasti spektra na lidské močovodní tkáně; potvrzení možnosti perforace stěn močovodu těmito typy laserů a zkoumání základních interakčních charakteristic s jejich povrchy a hloubkovou strukturou
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007556

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.