Number of the records: 1  

Employment of an optically trapped probe for the study of tiny force interactions at the molecular level - an overview

 1. 1.
  0100020 - UPT-D 20040020 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Zemánek, Pavel - Jonáš, Alexandr
  Employment of an optically trapped probe for the study of tiny force interactions at the molecular level - an overview.
  [Využití opticky zachycené sondy pro studium velmi slabých interakcí na molekulární úrovni - přehled.]
  Proceedings of the Conference on Biophysics of the Genome. Brno: Masaryk University, 2003 - (Kozoubek, S.; Kozoubek, M.), s. 87-93. ISBN 80-210-3226-X.
  [Biophysics of the Genome. Hlohovec (CZ), 02.04.2003-04.04.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1065203
  Keywords : optically trapped probe * laser trap * light-based force transducer
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  A micron-sized dielectric particle confined in a laser trap can be employed as a probe for the measurement of forces in the range from piconewtons to hundreds of piconewtons. Thus, if a biological system of interest (e.g. DNA molecule, single myosin or kinesin molecule, cell membrane) is attached to such a probe, its mechanical and dynamical properties (elasticity, viscosity, forces associated with movement) can be studied during its interaction with the environment with unprecedented resolution. This article introduces the basic principles of the laser trapping and force measurement and illustrates on several examples the great potential of the light-based force transducer for exploiting non-invasively the dynamics of molecular systems

  Dielektrická částice mikrometrových rozměrů, která je zachycena v optické pasti, může být využita jako sonda pro měření sil v rozsahu od jednotek pikonewtonů po stovky pikonewtonů. Pokud je tedy na takovou sondu navázán biologický systém (např. molekula DNA, myosinu nebo kinesinu, buněčná membrána), jeho mechanické a dynamické vlastnosti mohou být studovány s neobyčejnou přesností během interakce s okolním prostředím. Tento článek shrnuje základní principy laserového zachytávání objektů a měření velmi slabých sil a ilustruje na několika příkladech jejich obrovský potenciál při neinvazivním zkoumání dynamiky molekulárních systémů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007527

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.