Number of the records: 1  

Observační základna k monitorování recentních geodynamických pohybů geologických struktur Českého masívu

 1. 1.
  0094506 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Schenková, Zdeňka - Schenk, Vladimír - Kottnauer, Pavel - Mantlík, František - Grácová, Milada - Fučík, Zdeněk
  Observační základna k monitorování recentních geodynamických pohybů geologických struktur Českého masívu.
  [Observation base for monitoring of recent geodynamic movements of the Bohemian Massif geological structures.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 3,29 MB
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Geodynamická síť Akademie věd ČR (GEONAS) byla založena pro výzkum geodynamiky Českého masivu a centrální Evropy. Síť GEONAS se sestává ze 17 permanentních observatoří z nichž pět je součástí sítě EUREF. Kromě těchto observatoří existují i tři regionální geodynamické sítě Západní a Východní Sudety a Vysočina pro pravidelné epochové GPS kampaně.

  GEOdynamic Network of the Academy of Sciences (GEONAS) of the Czech Republic was established for geodynamic studies of the Bohemian Massif and the central European area. The GEONAS network consists at present of the five EPN stations and twelve more non-EPN permanent geodynamic observatories. Except these permanent observatories exists three regional geodynamic networks WEST and EAST SUDETEN and HIGHLAND for annual GPS epoch measurements.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154288

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.