Number of the records: 1  

RBS, XPS and AFM Study of Ag Thin Films and Polyethylene Foils Interface Modified by Plasma Treatment

 1. 1.
  0080058 - ÚJF 2007 RIV SK eng G - Proceedings (international conference)
  Macková, Anna - Švorčík, V. - Strýhal, Z. - Pavlík, J. - Malinský, Petr
  RBS, XPS and AFM Study of Ag Thin Films and Polyethylene Foils Interface Modified by Plasma Treatment.
  [Studium rozhraní polyetylénových fólií s Ag tenkou vrstvou plasmaticky modifikovaných metodami RBS, XPS a AFM.]
  Bratislava: Comenius University, 2007. 2 s. ISBN 978-80-89186-13-6.
  [16th Symposium on Application of Plasma Processes. Podbánske (SK), 20.01.2007-25.01.2007]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : metallized polymers * RBS * plasma modification
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  The mechanical and electric properties of the metal-polymer interface are strongly affected by the degree of metal-polymer diffusion and intermixing. We performed a study of the diffusion of the Ag atoms in polyethylene (LDPE and HDPE). Thin Ag layers were deposited using a diode-sputtering technique on polymer foils at room temperature. Simultaneous post-deposition annealing and plasma treatment were used to induce metal-polymer intermixing. Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)and Atomic Force Microscopy (AFM) were used to determine the integral amount of metal, the metal chemical structure in the surface layer and the metal layer morphology changes. Ag thin films exhibit dramatic changes of the chemical composition and surface morphology after Ar plasma treatment. The metal mobility is strongly influenced by the temperature, which was close to the melting point of used polymers. Ag cluster diffusion should be expected in this case.

  Mechanické a elektrické vlastnosti roxzhraní polymer-kov jsou silně ovlivněny stupněm promísení a difuzí kovových částic do polymeru.Byla proveda studie difůze Ag atomů do polyetylénu (LDPE, HDPE). Tenké vrstvy Ag byly deponovány diodovým naprašováním na polymerní substráty při pokojové teplotě. Současná post-depoziční plasmatická modifikace za zvýšení teploty substrátu byla provedena za účelem promísení polymeru a kovu na rozhraní. Rutherfordovský zpětný rozptyl(RBS), fotoelektronová spektroskopie (XPS)a mikroskopie atomárních sil (AFM) byly použity pro stanovení integrálního množství Ag a chemických vazeb po plasmatické úpravě. Morfologie povrchové vrstvy byla zkoumána AFM. Ag vrstvy vykazují dramatické změny chemickéhých vazeb Ag a povrchové morfologie po plasmatické úpravě v Ar plasmatu. Mobilita kovových částic je silně ovlivněna teplotou substrátu, která se přibližuje bodu tání polymeru. Dochází ke složité difůzi celých kovových částic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144526

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.