Number of the records: 1  

The 10th symposium of SEDI

 1. 1.
  0049442 - GFÚ 2007 RIV eng U - Conference, Workshop Arrangement
  Hejda, Pavel - Šimkanin, Ján
  The 10th symposium of SEDI.
  [Desáté sympozium SEDI.]
  [Praha, 09.07.2006-14.07.2006, (K-WRD 158/150)]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : Earth's deep interior * SEDI
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  SEDI is an international scientific organization dedicated to the Study of the Earth's Deep Interior. The ultimate goal of SEDI is an enhanced understanding of the past evolution and current thermal, dynamical and chemical state of the Earth's deep interior and of the effect that the interior has on the structures and processes observed at the surface of the Earth. Twenty three invited lectures and about 150 posters were presented at the jubilee 10th symposium.

  SEDI je mezinárodní vědecká organizace podporující studium hlubokého nitra Země. Cílem SEDI je rozvíjet poznání o minulém vývoji i současném termálním, dynamickém a chemickém stavu zemského nitra a o dopadech, který mají tyto děje na struktury a procesy na zemském povrchu. Na desátém jubilejním sympoziu bylo předneseno 23 pozvaných přednášek a prezentováno okolo 150 posterů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0139826

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.