Number of the records: 1  

From Cells to Proteins: Imaging Nature across Dimensions

 1. 1.
  0027254 - FGÚ 2010 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří - Albrechtová, Jana - Karen, Petr
  Stereological and digital methods for estimating geometrical characteristics of biological structures using confocal microscopy.
  [Stereologické a digitální metody pro odhad geometrických charakteristik biologických struktur s využitím konfokální mikroskopie.]
  From Cells to Proteins: Imaging Nature across Dimensions. Dordrecht: Springer, 2005 - (Evangelista, V.), s. 271-321. ISBN 1-4020-3614-0
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB6011309; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA MŠMT(CZ) ME 688
  Grant - others:CZ-SK(CZ) KONTAKT 139; CZ-GR(CZ) KONTAKT RC_3_19
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : confocal microscopy * digital methods * stereology
  Subject RIV: EA - Cell Biology

  Stereological methods and automatic digital methods for the quantitative evaluation of the structure of three-dimensional objects are introduced. The applications of presented methods are shown on practical examples. A special attention is paid to the sampling design and problems connected with practical implementation of the methods

  Jsou popsány stereologické a automatické digitální metody pro kvantitativní měření struktury trojrozměrných objektů. Aplikace prezentovaných metod jsou ukázány na praktických příkladech. Zvláštní pozornost je věnována plánování pokusů a problémů spojených s implementací metod
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117371

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.