Number of the records: 1  

Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice

 1. 1.
  0025650 - SOÚ 2006 RIV CZ cze J - Journal Article
  Rakušanová, Petra
  Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice.
  [Mechanisms of exclusion and inclusion of women in politics in the Czech Republic.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 6, č. 2 (2005), s. 25-30. ISSN 1213-0028
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS700280503
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Keywords : women in politics * political parties * institutional rules
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  www.genderonline.cz

  Příspěvek zkoumá důvody nižšího zastoupení žen v politických funkcích v České republice. Zaměřuje se na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí – institucionální pravidla, fungování politických stran, hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurz.

  The article studies cause of lower involvement of women in political functions in the Czech Republic. It focuses on following barriers of entry of women in political functions – institutional rules, functioning of political parties, attitudes of Czech public or public discourse.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0116021

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.