Number of the records: 1  

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

 1. 1.
  ProjectNárodní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování
  Project NameLM2015062
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2016 - 2017
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Nebesářová
  Kubínová
  Petrášek
  Starčuk
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (288) - Článek v odborném časopise
  (5) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  (3) - Ostatní výsledky
  (3) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
Number of the records: 1