Number of the records: 1  

Formy a funkce komunikace

 1. 1.
  ProjectFormy a funkce komunikace
  Project NameStrategieAV21/14
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2020
  Grant Recipient Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Participants Koubová
  Koťátko
  Hrubec
  Blatný
  Holý
  Novotný
  Majer
  Hvorecký
  Kostlán
  Franc
  Havlík
  Stöckelová
  Winter
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (36) - Monografie kniha jako celek
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Elektronický dokument
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (37) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Specializované mapy
  (45) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  (4) - Ostatní výsledky
  (2) - Překlad
  (71) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
Number of the records: 1