Number of the records: 1  

Čermáková, Lenka

 1. 1.
  Name and SurnameČermáková Lenka
  WorkplaceUH-J
  CountryCZ - Czech Republic
  Catal.org.CAV
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (1) - Autorita projektu - zahraniční
  (8) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (18) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  (1) - Část monografie
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (11) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1