Number of the records: 1  

Klinger, Miloslav

  1. 1.
    Name and SurnameKlinger Miloslav
    WorkplaceFZU-D
    Catal.org.CAV
    References (1) - Autorita projektu - domácí
    (1) - Autorita projektu - zahraniční
    (5) - Článek v odborném časopise
    (2) - Prototyp, funkční vzorek
    (2) - Patentový dokument
    (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
    (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
    FileOsobní jména
Number of the records: 1