Number of the records: 1  

Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského

 1. 1.
  0532730 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Florianová, Hana
  Cautelae medicorum - starosti a povinnosti středověkého lékaře.
  [Cautelae medicorum - Difficulties and Duties of a Medieval Physician.]
  Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O.), s. 149-173. ISBN 978-80-7007-630-9
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Prague * National Library of the Czech Republic, cod. I F 35 * Matthaeus Beran * Arnaldus de Villanova * Bernardus de Gordonio * Cautelae medicorum * deontological medical treatises * medieval medicine * uroscopy
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Tři anonymní texty v rukopise Praha, Národní knihovna ČR, sign. I F 35 z roku 1431 nazvané Cautele medicorum contra deceptores, Alie cautele pro medico 19 a Exhortacio medici et pro medico vycházejí z větší části z deontologického spisu De cautelis medicorum připisovaného Arnaldovi de Villanova. Stejné texty jako v rukopise I F 35 se nacházejí ve starém tisku obsahujícím dílo Bernarda de Gordonio, kde jsou uvedeny jako jeden spis pod názvem Tractatus de cautelis urinarum. Tyto texty stanovují požadavky na chování lékaře vůči pacientovi, jinému lékaři a dalším osobám, které jsou s pacientem ve styku. Autorka srovnává strukturu textu v I F 35 se strukturou spisu Arnalda de Villanova a Bernarda de Gordonio vydaných ve starých tiscích a dále uvádí latinský text Alie cautele pro medico 19 a Exhortacio medici et pro medico podle rukopisu I F 35 a jejich překlad do češtiny.

  Three anonymous texts in Ms. Prague, National Library of the Czech Republic, cod. I F 35 from the year 1431 entitled Cautele medicorum contra deceptores, Alie cautele pro medico 19 and Exhortacio medici et pro medico mostly drew upon the deontological treatise De cautelis medicorum attributed to Arnaldus de Villanova. The same texts as in cod. I F 35 are found in an old print containing the work of Bernardus de Gordonio, where they are included as one treatise with the title Tractatus de cautelis urinarum. These texts recommend the proper behaviour of physician in relation to patient, another physician and other persons who come into contact with the patient. In the article, the author compares the structure of the text in cod. I F 35 with the structure of the treatise by Arnaldus de Villanova and Bernardus de Gordonio published in old prints and further edits the Latin texts Alie cautele pro medico 19 and Exhortacio medici et pro medico based on the cod. I F 35 and gives their translation into Czech.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311184

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.