Number of the records: 1  

Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

 1. 1.
  0531400 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monography
  Šejvl, Michal - Agha, Petr - Sobek, Tomáš - Kokešová, Jana - Černý, David
  Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize.
  [Winners and Losers: Legal and Ethical Problems of Contemporary “Coronacrisis”.]
  Praha: Ústav státu a práva, v. v. i., 2020. 90 s. ISBN 978-80-87439-45-6
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : human rights * liberal democracy in crisis * contractualism * precautionary principle * trolley problem * right of entrepreneurs to satisfaction for the state measures limiting their activities * allocation of scarce medical equipment on the age basis * discrimination
  OECD category: Law

  Kniha přináší pět teoretických textů, které všechny reagují na krizi vyvolanou pandemií nemoci Covid-19. Michal Šejvl se věnuje úskalím použití lidskoprávního „instrumentária“ (zvláště „testu“ proporcionality) v paradoxní situaci vyvolané krizí, kdy lidská práva jsou chápána jako riziko ohrožující život a zdraví, zatímco stát je prezentován jako „zachránce“ lidských životů. Petr Agha reflektuje změny v koncepci liberální demokracie vyvolané krizí, kdy celý politický režim může být chápán jako nefunkční, což může mít závažné důsledky. Tomáš Sobek se z perspektivy ex post a ex ante kontraktualismu dívá na to, jak oba filozofické přístupy se v krizové situaci ukazují jako problematické. Jana Kokešová se zamýšlí nad tím, mají-li podnikatelé morální nárok na satisfakci za státní omezení jejich aktivit v krizi, kdy dochází k závěru, že stát nepoužil podnikatele jako nástroj ochrany rizikových skupin obyvatelstva (starých a nemocných), protože pandemie dopadla na celé politické společenství, nikoli pouze na rizikové skupiny. David Černý dochází k závěru, že alokace vzácného lékařského vybavení (typicky plicních ventilátorů) na základě věku není diskriminační, pokud mají oba pacienti stejnou prognózu nemoci a nelze je zachránit oba.

  The book presents five theoretical and philosophical texts that all react to the crisis resulting from the pandemic of Covid-19 (“coronarisis”). Michal Šejvl tries to grasp some problems connected with human rights protection “instruments” (especially proportionality “test”) and notices a paradoxical situation when human rights are in the crisis perceived as a source of “risk” for human lives, while state is perceived as an “savior” of human lives. Petr Agha reflects the changes of liberal democracy in the crisis and concludes there is a risk that the whole political regime of liberal democracy could be seen as non-functioning with potentially grave consequences. Tomáš Sobek uses two versions of contractualism (ex ante and ex post) to examine how both versions deal with the kind of competitive situations like the crisis. He concludes that both versions of contractualism are problematic. Jana Kokešová dedicates her text to the problem of whether entrepreneurs have a moral claim to financial satisfaction for the measures limiting their economic activity in the crisis. She concludes that entrepreneurs were not “instrumentalized” to protect high-risk groups (like elderly and ill people), because the pandemic did not “fell” only on the high-risk groups but on a polity as a whole. David Černý offers an extensive justification of his opinion (he constantly held during “coronacrisis”, despite many critiques in media) that scarce medical equipment can be allocated on the age basis without being discriminatory, if it is not possible to save both patients and if both patients have the same prognosis of illness.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310063

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  VITEZOVE_PORAZENI_final.pdf38801.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.