Number of the records: 1  

Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník

 1. 1.
  0483896 - ÚSP 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Eliáš, Karel
  Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník.
  [Legal Decency (Equity) and Civil Code.]
  XXV. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2017 - (Zoufalý, V.), s. 21-46. Karlovarské právnické dny. ISBN 978-80-7502-209-7.
  [XXV. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary (CZ), 08.06.2017-10.06.2017]
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : private law * legal philosophy * Czech judiciary
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  OBOR OECD: Law

  Hlavní zaměření této stati se vztahuje k aktuální zákonné úpravě českého soukromého práva. Ekvita má filosofický základ v antickém Řecku, ovlivnila římské právní myšlení a je součástí justiční praxe českých soudů.

  The paper tackles the current legislation pertaining to Czech private law. Equity has its philosophical origin in ancient Greece, it influenced Roman legal thinking and is part of the Czech judiciary.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279056
   
Number of the records: 1