Number of the records: 1  

VLIV NANOČÁSTIC NA ROSTLINY

 1. 1.
  0446899 - ÚEB 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Cyrusová, Tereza - Podlipná, Radka - Vaněk, Tomáš
  VLIV NANOČÁSTIC NA ROSTLINY.
  [The Effect of Nanoparticles on Plants.]
  Chemické listy. Roč. 109, č. 4 (2015), s. 276-280. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LH11047; GA MŠMT(CZ) LD14100
  Institutional support: RVO:61389030
  Keywords : nanoparticles * nanomaterials * phytotoxicity
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Impact factor: 0.279, year: 2015
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_04_276-280.pdf

  Nanomateriály jsou důležitou rozšiřující se skupinou „nových“ kontaminantů. Vzhledem ke své malé velikosti a vysoké reaktivitě mohou mít širokospektrý dopad na životní prostředí a potravní řetězec. Ve srovnání s většími částicemi vykazují obtížně předvídatelné mechanismy toxicity. Velikost v řádu nanometrů a velký povrch dávají nanočásticím potenciál efektivněji interagovat s biologickými systémy. Rostliny se v průběhu evoluce vyvíjely za přítomnosti přirozeně se vyskytujících nanočástic. S rostoucí produkcí záměrně vyráběných nanomateriálů se ale zvýšila pravděpodobnost jejich vlivu na životní prostředí. Tyto cíleně vyráběné nanomateriály se mohou do blízkosti rostlin dostat přímou aplikací, náhodným uvolněním do prostředí, kontaminovanou půdou či sedimenty nebo atmosférickým spadem.

  Terrestrial plants directly interact with soil, water and atmospheric parts of the environment; all these components can become a source of contamination with nanoparticles. This review presents data on the effect of nanoparticles on vascular plants. The impact of nanoparticles on plants varies depending on their nature, size, structure, chemical composition, surface properties and also their amount. The action of nanoparticles also depends on the plant species.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248865

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2015_Cyrusova_CHEMICKE LISTY_276.pdf0377.3 KBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.