Number of the records: 1  

Badatelsky orientované vyučování matematice

 1. 1.
  0445318 - MÚ 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Samková, L. - Hošpesová, A. - Roubíček, Filip - Tichá, Marie
  Badatelsky orientované vyučování matematice.
  [Inquiry-based mathematics teaching.]
  Scientia in educatione. Roč. 6, č. 1 (2015), s. 91-122. ISSN 1804-7106
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-01417S
  Institutional support: RVO:67985840
  Keywords : inquiry-based mathematics teaching * scientific inquiry * inquiry stimulating tasks * inquiry activities of pupils
  Subject RIV: AM - Education
  http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/154

  Tento text je shrnutím našich dosavadních poznatků o uplatňování myšlenek badatelsky orientovaného vyučování matematice. Po nezbytném vymezení některých pojmů v něm představujeme, jak je chápáno badatelsky orientované vyučování matematice. Využíváme podněty přicházející z didaktiky přírodovědných předmětů a navazujeme na související podněty a poznatky z didaktiky matematiky. Ukazujeme, (a) jak existující didaktické teorie a podoby školní praxe v matematickém vzdělávání korespondují s badatelsky orientovaným vyučováním; (b) co může být zdrojem matematického bádání ve škole; (c) čím jsou charakteristické matematické úlohy, které mohou vést k badatelským aktivitám žáků. V závěru uvádíme náměty několika úloh podněcujících badatelsky orientované vyučování matematice.

  The study summarizes current knowledge of the implementation of inquiry-based mathematics teaching. After the necessary explanation of several concepts we introduce our understanding of inquiry-based teaching in mathematics. Our thoughts are inspired by stimuli from science education, and based on related stimuli and findings in mathematics education. We show (a) how existing educational theories and forms of school practice correspond to the inquiry-based mathematics teaching; (b) what can be a source of mathematics inquiry in school; (c) what are the characteristic mathematical tasks that may lead to inquiry activities of pupils. At the end, we propose several tasks suitable for stimulating inquiry-based mathematics teaching.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247656

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ticha.pdf71.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.