Number of the records: 1  

Magna Carta Libertatum – osmisté výročí

 1. 1.
  0444634 - ÚSP 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Blahož, Josef
  Magna Carta Libertatum – osmisté výročí.
  [Magna Carta Libertatum – Eight Hundred Years Anniversary.]
  Právník. Roč. 154, č. 6 (2015), s. 449-464. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Magna Carta Libertatum * development of constitutionalism * rule of law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Studie připomíná osmisté výročí přijetí Magny Carty Libertatum a její význam pro vývoj konstitucionalismu v současném světě. Obsahuje analýzu podmínek, v jejichž kontextu Magna Carta vznikala. Po rozboru struktury Magny Carty a obecném hodnocení jejího významu pro vývoj anglického a potažmo britského konstitucionalismu zdůrazňuje obecný přínos Magny Carty pro vývoj ústavnosti soudobých států světa v éře globalizace, kdy prolínání a vzájemné ovlivňování ústavních institucí a jejich historických vzorů se stává samozřejmou realitou. Zvláštní pozornost je věnována těm oblastem ústavnosti, pro něž Magna Carta znamenala především prvotní konkrétní přínos. Analýza se zde soustřeďuje na ustanovení Magny Carty, které jsou předstupněm, respektive otevírají cestu ke vzniku parlamentu, konceptu svobody a lidských práv, principu Rule of Law, Due process of Law – v kontinentálně evropském pojetí právního státu. Studie analyzuje rovněž náznak soudní kontroly ústavnosti, který Magna Carta obsahuje.

  The article recalls the eight hundred years anniversary of the enactment of the Magna Carta Libertatum. The author highly appreciates the historical and constitutional importance of the Magna Carta Libertatum. The study explains the origins of Magna Carta Libertatum. The article contains the analysis of the structure and general evaluation of the significance of the Magna Carta Libertatum in the development of the globalized constitutionality of contemporary states (the process of participation, negotiation, coordination and cross national constitutional impact). The author especially focuses on those aspects of constitutionality in which Magna Carta Libertatum was the first step to the further constitutional development (gradual development of parliamentarism, basic constitutional principles – Liberty,Human Rights,Democracy,Rule of Law,Due process of Law, Limited government and the concept of the state according to the Rule of Law in Continental Europe). The study explains the origins of judicial review (article 61 of the Magna Carta Libertatum).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247118

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  prav_15_6_Blahož.pdf3153.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.