Number of the records: 1  

Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží

 1. 1.
  0439050 - ÚGN 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Havlíček, M. - Halas, Petr - Lacina, Jan - Mlejnková, H.
  Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží.
  [Changes in Land Use of South Moravia Water Reservoirs.]
  Acta Pruhoniciana. Roč. 2014, č. 108 (2014), s. 25-35. ISSN 1805-921X
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : land use * water reservoir * vegetation
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf

  Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré topografické mapy: druhé rakouské vojenské mapování 1:28 800 (1836–1841), třetí rakouské vojenské mapování 1:25 000 (1876), československé reambulované mapy 1:25 000 (1933–1945), mapy z mapování Protektorátu Čechy a Morava (Messtischblätter) 1: 25 000 (1943), vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1953–1955), vojenské topografické mapování Československa 1:25 000 (1990–1991) základní mapy ČR 1:10 000 (2010). Sledováno bylo 9 základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km).

  This paper deals with the evaluation of land use changes in floodplains and adjacent areas of three reservoirs in southern Moravia – Nové Mlýny, Vranov, Brno. To monitor the development of land use the old topographic maps were used: second Austrian military mapping 1:28 800 (1836–1841), third Austrian military mapping 1:25 000 (1876) Czechoslovak revised maps 1:25 000 (1933–1945), mapping the Protectorate of Bohemia and Moravia (Messtischblätter) 1: 25 000 (1943), Czechoslovak military topographic mapping 1:25 000 (1953–1955), military topographic mapping 1:25 000 of Czechoslovakia (1990–1991), basic maps of the Czech Republic 1:10 000 (2010). Nine basic categories of land use were monitored: arable land, permanent grassland, garden and orchard, vineyards and hop gardens, forest, water area, built-up area, recreational area, other area. Land use changed not only in their own floodplains, but also in their wider hinterland (up to 1 km.)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242355

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0439050.pdf0552.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1